TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2023                 PROGRAM

Tanvaldské hudební jaro 2023
67. ročník mezinárodního hudebního festivalu

POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM


28. 4. 2023 (pátek)

Kino Jas Járy Cimrmana
19.00

POCTA JANU KUBELÍKOVI (1880 – 1940)
Jiří Vodička – housle
David Mareček – klavír
(A. Dvořák)


12. 5. 2023 (pátek)

Kino Jas Járy Cimrmana
19.00

POCTA JANÁČKOVU KVARTETU
Graffovo kvarteto
Jitka Čechová
– klavír
Jan Páleníček – violoncello
(J. Suk, F. Schubert, A. Dvořák)


19. 5. 2023 (pátek)

Kino Jas Járy Cimrmana
19.00

POCTA MARTĚ KRÁSOVÉ (1901 – 1970)
Jana Hrochová – mezzosoprán
Martin Hroch – klavír
(B. Martinů, L. Janáček, A. Dvořák, G. Rossini, G. Verdi, G. Bizet)


2. 6. 2023 (pátek)

Kostel sv. Františka z Assisi
19.00 

NOC KOSTELŮ
Monika Urbanová – housle
Hedvika Mousa Bacha – harfa
Jiří Sejkora - hoboj