TANVALD MUSICAL SPRING                                  PROGRAM

Tanvaldské hudební jaro 2022
66. ročník mezinárodního hudebního festivalu

POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM

22. 4. 2022 (pátek)

Kino Jas Járy Cimrmana 18.30

19.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Vernisáž výstavy dětských prací ze Střediska volného času Tanvald

POCTA ČESKÉMU TRIU

Smetanovo trio
Jitka Čechová - klavír
Jan Talich - housle
Jan Páleníček - violoncello
(Beethoven, Šostakovič, Dvořák)


13. 5. 2022 (pátek) 19.00

Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA KARLU RŮŽIČKOVI (1940 - 2016)
Crossover Quintet
Marek Novotný - klavír, Josefína Čermáková - zpěv, Judita Škodová - violoncello, Tomáš Bačovský - housle, Max Makagonov - kontrabas

(Marek Novotný - hudba, Lucie Vojtková - texty)


27. 5. 2022 (pátek) 19.00

Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA ILJOVI HURNÍKOVI (1922 - 2013)
Klavírní duo Schiavo-Marchegiani
(Itálie)

Marco Schiavo, Sergio Marchegiani - čtyřruční klavír

(Mozart, Schubert, Brahms)


10. 6. 2022 (pátek) 21.30

Kostel sv. Františka z Assisi

NOC KOSTELŮ

POCTA LADISLAVU VACHULKOVI (1910 - 1986)

BOŽSKÁ KOMEDIE

DUO KCHUN
Martin Prokeš - tenor
Marek Šulc - baryton
Vladimír Javorský - recitace ze záznamu

Atila Vörös, Rudolf Živec - kresba světlem a videoart

Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu

Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Tanvald v rámci každého koncertu.

Vstupné na všechny koncerty 150,- Kč, senioři se Senior pasem 100,- Kč.

Žáci ZUŠ zdarma.