PODPOŘTE NÁS

Přátelé kvalitní kultury, GIVT je server, jehož prostřednictvím můžete mj. pomoci financovat České kulturní slavnosti, aniž by Vás to stálo jedinou korunu. Jednoduše jenom zboží, které si objednáváte přes internet, objednáte prostřednictvím internetového nástroje GIVT (www.givt.cz). Z každého Vašeho  nákupu  pak Česká kultura, z. s. dostane od Vašeho dodavatele zboží nepatrnou částku z ceny Vaší platby, která nám v součtu může pomoci udržet v dnešní nelehké ekonomické situaci festivaly Českých kulturních slavností při životě.  Další přímá forma podpory je popsána níže.

Milí posluchači, přátelé Českých kulturních slavností,
je pro nás ctí a potěšením, že vám můžeme již mnoho let nabízet úspěšný festivalový cyklus České kulturní slavnosti.

Abychom mohli v této šíři (5 festivalů) zajistit jeho další pokračování do let budoucích, je otevřena možnost podpory formou dárcovství všem jeho příznivcům.

V případě vašeho zájmu prosím vyplňte a odešlete darovací smlouvu, nebo přímo váš dar poukažte na festivalový účet číslo: 5702110266/5500. Váš dar je daňově uznatelnou položkou.

Za vaši laskavou podporu předem děkujeme.

                                                               DAROVACÍ  FORMULÁŘ