JAK NÁS PODPOŘIT

Milí posluchači, přátelé Českých kulturních slavností. Je pro nás ctí a potěšením, že vám můžeme již mnoho let nabízet úspěšný festivalový cyklus České kulturní slavnosti. Abychom mohli v této šíři (6 festivalů) zajistit jeho další pokračování do let budoucích, je otevřena možnost podpory formou dárcovství všem jeho příznivcům. V případě vašeho zájmu prosíme vyplňte a odešlete darovací formulář, váš dar poukažte na festivalový účet číslo: 5702110266/5500. Dar je daňově uznatelnou položkou. Na základě žádosti vám rádi vystavíme daňový doklad. Za vaši laskavou podporu předem děkujeme.